Sikkerhet på ville veier?

Velkommen til den nye fagdagen som setter søkelys på risiko og farer i anleggsområder med trafikk og ferdsel!

Vi samler entreprenører, myndigheter, bransjeorganisasjoner og fagpersoner til en spennende dag med faglig påfyll. Overordna tema er trafikksikkerhet, ansvar og arbeidsvarsling.

Målet med dagen er å synliggjøre utfordringene vi alle møter, og skape forståelse for den nødvendige sikkerhetstenkingen.

Mer om fagdagen

«Sikkerhet på ville veier?» arrangeres i fem av landets største byer. Fagdagen tar sikte på å bli en ny møteplass i bransjen – på tvers av fagfeltene.

Regelverk, rammebetingelser og hva som er faglig fokus, endrer seg stadig. Til fagdagene kommer eksperter innenfor sine områder for å oppdatere oss og ta opp tema som byggherrerollen og hvordan sikkerhet blir en naturlig del av et anbud.

Offentlige myndigheter, blant andre Statens vegvesen, Arbeidstilsynet og bransjeorganisasjonene vil gi oss sine perspektiver og erfaringer når det gjelder arbeidsvarslings- og sikkerhetsarbeid, krav, mål og fokus.

Finn ut hva som er din nærmeste by, og meld deg på! Dette vil og må du ikke gå glipp av!

Tema for dagen

 • Mål og krav


  Hva skal vi strekke oss mot og hvorfor?

  Hva sier lover og regler?

 • Erfaringer


  Hvilke erfaringer har de ulike aktørene?

 • Fokus


  Hvilket fokus må vi ha?

  Hvilke krav setter dette til oss?

Påmelding

Finn din by og meld deg på!

Program